ANDMEKAITSE JA KASUTUSTINGIMUSED

Veebileht SsangYong.ee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Eestis. Meie internetilehe kasutustingimuste aluseks on Eestis kehtivad seadused.

Copyright ©  SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy

Veebilehe sisu

SsangYong veebileht sisaldab andmeid SsangYong autode ja müügitoetusprogrammide kohta. Siin kirjeldatud SsangYong tooted on müügil Eestis ja müügitoetusprogrammide tingimused kehtivad Eesti piires. Veebilehel võib olla ka viiteid ja teavet mujal maailmas müüdavate SsangYong toodete kohta. Kogu veebilehel SsangYong.ee esitatud teave on mõeldud üksnes informatsiooniks. See teave ei asenda volitatud SsangYong edasimüüja poolt antud infot ning seda ei tohiks sellisena tõlgendada. Veebilehel on püütud anda võimalikult igakülgset teavet. Sellest hoolimata võib siin esineda vigu ja puuduseid, mis tulenevad pärast veebilehe valmimist toimunud muutustest. SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy võib muuta veebilehe sisu igal hetkel ja ette teatamata, sh muuta mudelivalikut, varustust, tehnilisi andmeid, värve, hindu ja toodete saadavust puudutavat teavet.

SsangYong toodete hinnad

Veebilehel toodud hinnad on mõeldud ainult informatsiooniks. Nende hindade näol on tegu soovituslike jaehindadega ning volitatud SsangYong edasimüüjate müügihinnad võivad neist erineda. Mis tahes SsangYong toote ost toimub alati selleks eraldi sõlmitud müügilepingu tingimuste alusel.

Isikuandmete töötlemine ja privaatsuse kaitse

SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy kasutab kõiki talle veebilehe SsangYong.ee vahendusel edastatud isikuandmeid enda pakutavate teenuste parandamiseks, saadetud päringutele vastamiseks ja esitatud taotluste täitmiseks (nt proovisõit, hinnapakkumine, tooteesitlus).

SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy püüab tagada isikuandmete turvalise kogumise, vahendamise ja säilitamise. SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei kasuta isikuandmeid soovimatute kirjade või teabe saatmiseks ning ei vahenda ega müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastajate arvu ja muid tavapärase veebilehe külastusega kaasnevaid andmeid (IP-aadress, veebilehitseja tüüp, külastatud leheküljed ja aeg) jälgitakse üldisel tasemel, kasutades nn küpsiseid (cookies) või muid vastavaid tehnoloogiaid. Külastaja võib oma veebilehitseja seadistustega keelata küpsiste saatmise oma arvutile, kuid sel juhul esineb võimalus, et külastajal ei õnnestu kasutada kõiki veebilehe SsangYong.ee osi. Kasutajaandmeid kasutatakse veebilehe täiustamiseks ja arendamiseks.

Isikuandmete kaitse ja töötlemise turvalisuse on SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy taganud kõigi vajalike asjakohaste meetmetega.

Copyright

Kogu veebilehe SsangYong.ee sisu on autorikaitse objekt, mille kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Veebilehel esitatud teavet, teksti, pilte ja graafilisi kujutisi on lubatud kasutada ainult isiklikuks otstarbeks, mitte kasumi teenimise eesmärgil. Mingit osa veebilehe sisust ei tohi kopeerida, töödelda, vahendada, litsentseerida ega avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil ilma SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy kirjaliku loata.

Kaubamärgid

Kõikide veebilehel esinevate toodete ja teenuste kaubamärkide ning logode omanikuks on SsangYong Motor Company, SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy või vastavad kolmandad osapooled. Neid ei tohi ilma vastava loata mis tahes kujul kasutada, alla laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

Veebilehe SsangYong.ee tekstides võib olla hüperlinke teistele veebilehtedele. SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta selliste hüperlinkide ja teiste veebilehtede andmete täpsuse, täielikkuse ja õigsuse eest. Liikumine SsangYong veebilehelt linkide kaudu teistele veebilehtedele toimub kasutaja omal vastutusel.

Andmete õigsust ei kinnitata ega tagata

Kuigi SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy püüab tagada oma veebilehel avaldatud andmete igakülgset paikapidavust, ei suudeta seda siiski alati täies mahus teha ning SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta veebilehel avaldatud teabe igakülgse õigsuse, täielikkuse ja tõepärasuse eest. Kogu veebilehel avaldatud teave ja materjal on esitatud „sellisena nagu on“, ilma mingite otseste või kaudsete garantiideta.

Piiratud õiguslik vastutus

SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy ei vastuta veebilehe kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud või on mingil moel seotud veebilehe SsangYong.ee külastamisega või selle kasutamisega, sh mis tahes andmete hävinemine või kahju, mille põhjuseks on arvutiviirused või veebilehelt SsangYong.ee saadud andmete tõepärasus.

Põhiprintsiipide uuendamine

SY Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy jätab endale õiguse eeltoodud põhiprintsiipe muuta ja uuendada alati, kui äritegevus seda nõuab. Seetõttu tuleks hetkel kehtivad põhiprintsiibid siin aeg-ajalt taas üle kontrollida.