SsangYongi garantii: 5 aastat või 150 000 km

Garantii kehtib, kui autot hooldatakse vastavalt kehtivale hooldusgraafikule. Kõik garantiiremondid tuleb lasta läbi viia ametlikus SsangYongi teeninduses, kasutades originaalvaruosi.

Taksod ja kasutamine ettevõtluses

Kui auto registreeritakse transporditeenuse osutamiseks (nt takso, rendiauto), annab SsangYong sellele 2-aastase läbisõidupiiranguta garantii, eeldusel, et autot hooldatakse valmistaja ja maaletooja poolt koostatud kehtiva hooldusgraafiku kohaselt ametlikus SsangYongi teeninduses.

Kere ja varustuse garantii

  • Kere korrosioonigarantii kestus on kuus (6) aastat.
  • Akule kehtib kaheaastane (2) garantii.
  • Helisüsteemile kehtib kolmeaastane (3) garantii.

Maaletooja poolt heaks kiidetud lisavarustusele kehtib kaheaastane (2) garantii.